zondag 19 november 2017

Hjo speurtocht / Hjo scavenger hunt

Dit uitwisselingsjaar is niet de eerste keer dat ik in Zweden ben. Ik ben er een keer eerder geweest in de zomer van 2009, nu iets meer dan acht jaar geleden. We zijn toen zelfs in Skövde geweest, dezelfde plaats als waar ik nu naar school ga. Helaas hebben we in Skövde geen foto's gemaakt, maar wel in een plaats die aardig in de buurt ligt, genaamd Hjo.
This exchange year is not the first time I've been to Sweden. I've been here once in the summer of 2009, a little more than eight years ago now. We even went to Skövde back then, the same town where I go to school now. Sadly we didn't take any photos in Skövde, but we did take a few in a town called Hjo.

Mijn plan was om een aantal foto's van de vakantie in Hjo na te maken, zodat ik een soort vergelijking kon maken tussen Hjo in 2009 en Hjo in 2017. Dus nam ik de bus naar Hjo via Skövde en ging op zoek. Het ging een stuk makkelijker dan ik verwacht had, want een van de foto's was gelijk vanaf het busstation al herkenbaar.
My plan was to recreate a few photos of the vacation in Hjo, so I could make a comparison between Hjo in 2009 and Hjo in 2017. So I took the bus to Hjo via Skövde and started looking around. It went a lot easier than I had expected, 'cause one of the photos was already recognizable from the busstation.
Vrijwel direct achter dit gebouw lag het busstation. Ik herkende het gebouw aan een andere foto, maar deze was makkelijker na te maken. Vanaf hier waren een heel aantal andere foto's ook gelijk te herkennen, want ze stonden allemaal netjes op een rijtje.
The busstation is pretty much directly behind this building. I recognized the building from another photo, but this one was easier to recreate. From here, a lot of other photos were immediately recognizable too, as all the buildings on the photos were directly next to eachother.
Deze stond een eind verder naar links. Ik weet niet zeker welke versie ik mooier vind, de 2017-versie ziet er wat netter uit, maar de planten in 2009 hadden ook wel iets gezelligs.
This one was a bit further to the left. I'm not sure which version I prefer, the 2017-version looks a bit neater, but the plants from 2009 have a nice cozy feel to them.
Dit was een van de laatste huizen langs dit pad. Precies de andere kant op lag de haven, waar ik de volgende foto na heb weten te maken.
This was one of the last houses along this path. The harbour was exactly the other way, and there I managed to recreate the following photo.
Ik had niet verwacht dat ik deze foto na had kunnen maken, maar dezelfde boot lag er nog steeds. Volgens mij zelfs bijna op dezelfde plek.
I hadn't expected that I would be able to recreate this photo, but the same boat was still there. I think it was almost even in the same spot.
De meeste overige foto's waren van de camping in Hjo, dus ik heb op Google Maps opgezocht waar ik heen moest en eenmaal aangekomen op de camping heb ik de laatste foto nagemaakt:
Most of the remaining photos were from the camping in Hjo, so I looked up where I had to go on Google Maps and once I got to the camping I recreated the last photo:

-------------

Even over een ander onderwerp: vandaag is de eerste sneeuw gevallen! Ik denk dat ik morgen maar eens handschoenen ga kopen zodat ik een sneeuwpop kan maken zonder dat mijn handen bevriezen.
Switching to a different subject for a second: the first snow fell today! I think I'll go buy gloves tomorrow so I can make a snowman without my hands freezing off.
Deze foto heb ik vandaag gemaakt, ondertussen (ongeveer 7PM) is het al stikkedonker buiten, en dat is het al sinds ongeveer vier uur 's middags. Om de eerste sneeuwval te vieren heb ik deze kaart gemaakt:
I took this photo today, meanwhile (about 7PM) it's pitch black outside, and it's been that way since about 4 PM. To celebrate the first snow I made this card:
Happy November!

maandag 30 oktober 2017

Göteborg + Töreboda

Deze post gaat niet echt over één specifiek onderwerp, het is meer een verzameling foto's die ik in de afgelopen weken verzameld heb. De eerste groep foto's is van het introductieweekend in Göteborg eerder deze maand.
This post is not really about one specific subject, it's more like a collection of photos that I gathered in the past weeks. The first group of photos is from the introduction weekend in Gothenburg earlier this month.
Op zaterdag gingen we naar een museum in Göteborg, het "Universeum". Ik heb deze foto genomen toen we voor de ingang stonden te wachten. De gebouwen op de foto heten de "Gothia towers". Ik weet niet echt veel over de torens, maar een ding wat wel interessant is om op te merken is het horizontale gedeelte op de hoek van de middelste toren. Het lijkt vanaf deze afstand niet heel bijzonder, maar dat stuk van het gebouw is een zwembad. Hoe dat werkt wordt waarschijnlijk wat duidelijker als je op Google "Gothia towers pool" zoekt. 'S avonds zijn we er nog een keer langs gelopen, en toen kon je de mensen er ook echt in rond zien zwemmen. Helaas werkt de camera op mijn telefoon niet zo goed in het donker, dus daarvan heb ik geen foto.
On saturday we went to a museum in Gothenburg called the "Universeum". I took this photo when we were waiting in front of the entrance. The buildings on the photo are called the "Gothia towers". I don't really know much about the towers, but one interesting thing that might be worth noting is the horizontal part on the corner of the middle tower. It may not seem very special from this distance, but that part of the building is a swimming pool. It probably becomes a bit clearer how that works if you Google "Gothia towers pool". We walked past the same buildings later in the evening, and then you could actually see the people swimming around in there. Sadly my phone's camera doesn't work too well in low light, so I don't have photo of that.
Eenmaal in het museum aangekomen mochten we in groepjes vrij rondlopen door het museum. Dit was een van de eerste dingen die me opvielen, alle bedrading achter de knopjes in de lift was zichtbaar. Bovendien waren de muren van de lift en de schacht allemaal van glas, dus je kon nog steeds alle kanten het museum in kijken vanuit de lift.
Once we arrived in the museum, we could walk freely through the museum in groups. This was one of the first things that I noticed, all the wires behind the buttons in the elevator are visible. On top of that, all the walls of the elevator and the shaft were made of glass, so you could still look into the museum in all directions even with the elevator doors closed.

Het is wat makkelijker om een foto te maken als hetgeen je fotografeert niet te veel rondbeweegt, dus heb ik deze foto's van koraal in plaats van foto's van vissen.
It's a bit easier to take a photo if the thing you're photographing isn't moving around too much, so that's why I have these photos of coral instead of photos of fish.
Deze kameleon zat ook genoeg stil om er een goede foto van te kunnen maken. Hij kwam extreem dicht bij het glas, dus met deze foto heb ik aardig wat geluk gehad.
This chameleon was also sitting still enough to be able to take a good photo of it. It came extremely close to the glass, so I had quite a bit of luck with this photo.

--------------------------

De volgende groep foto's is van nóg wat eerder deze maand. Ik was benieuwd naar de omgeving van Töreboda, dus heb ik een wandeling langs het kanaal gemaakt.
The next group of photos is from even earlier this month. I was curious about the surroundings of Töreboda, so took a walk along the canal.
Met de koptelefoon op, naar wat sicke tunes luisterend langs het kanaal lopen, even kort stoppen om een foto van een boom te maken terwijl een passerende fietser me enigszins raar aankijkt. Niet de beste foto die ik ooit heb gemaakt, maar toch wel leuk leek me.
With headphones on, listening to some sick tunes, walking along the canal, stopping quickly to take a photo of a tree while a passing cyclist looks at me mildly strangely. Not the best photo I've ever made, but still pretty nice I thought.
Deze foto zou er een stuk minder elegant uit zien als je zou kunnen zien in wat voor houding ik zat toen ik hem nam. Achteraf gezien vind ik het de foto toch best waard.
This photo would look a lot less elegant if you could see in what kind of pose I was sitting when I took it. Still worth it in hindsight though.
Dit is het verste punt waar ik geweest ben, na deze foto heb ik me omgekeerd en ben ik teruggelopen. Misschien dat ik binnenkort voorbij dit punt loop, gewoon om te weten wat er aan het einde van dit pad ligt.
This is the farthest point where I went, after this photo I turned around and walked back. Maybe I'm going to walk past this point soon, just to know what lies at the end of this path.

Wordt binnenkort vervolgd in "De epische avonturen van Simon deel 2: voorbij het punt waar hij vorige keer omkeerde"
To be continued in "The epic adventures of Simon part 2: past the point where he turned around last time"

dinsdag 3 oktober 2017

Idrott och hälsa

...Oftewel "Sport en gezondheid".
...[I don't know how to translate the word 'oftewel' but it's close to 'also known as'] "Sports and health"

Ik heb het idee dat de gymlessen hier in Zweden een stuk intenser zijn dan in Nederland. Het hangt natuurlijk altijd van de school af, en vaak ook van de leraar, dus ik heb geen idee of dit aan het verschil tussen mijn Nederlandse gymleraar en mijn Zweedse gymleraar ligt, of aan het verschil tussen Nederlandse gymleraren en Zweedse gymleraren in het algemeen.
I'm under the impression that the gymnastics lessons here in Sweden are a lot more intense than in the Netherlands. Of course it depends on the school, and usually on the teacher as well, so I have no idea if this is because of the difference between my Swedish and Dutch gym teachers, or the difference between Swedish and Dutch gym teachers in general.

Tot nu toe heb ik 3 gymlessen gehad. Volgens mijn rooster had ik het 5 keer moeten hebben, maar afgelopen vrijdag was een soort studiedag, waardoor alle lessen uitvielen. Bij de allereerste gymles was ik wel aanwezig, maar van de leraar mocht ik die les overslaan omdat ik toen nog geen gymkleren had.
So far I've had 3 gym lessons. According to my schedule I should've had 5, but last friday was a kind of study day, and all lessons were cancelled. I was present at the first gym lesson, but the teacher allowed me to skip that lesson because I didn't have gym clothes yet.

'Arena Skövde', het gebouw waar de gymlessen plaatsvinden, dichtbij de gelijknamige bushalte waar ik 's ochtends uitstap (tenzij ik met de trein ga)

'Arena Skövde', the building where the gymnastics lessons take place, close to the bus stop of the same name where I get off the bus in the morning (unless I take the train)


Gymles 1
Deze les was waarschijnlijk de zwaarste tot nu toe. Het was een soort krachttest, waarbij je spierkracht op verschillende gebieden getest werd. Voor mijn gevoel gingen de delen waarbij ik mijn beenspieren moest gebruiken best redelijk, maar van videogames en FL Studio bouw je niet echt biceps op, dus de pull-ups waren niet het grootste succes van m'n leven. Ik had me qua eten niet voorbereid op zo'n zware les, dus naderhand heb ik op het station van Skövde maar een Pain au chocolat gekocht. Die smaakte overigens niet slecht.
Gym lesson 1
This lesson was probably the most intense one so far. It was some sort of power test, where they tested your muscle power in different ways. I felt like the parts where I had to use my leg muscles went pretty well, but you don't really strengthen your biceps by playing videogames and using FL Studio, so the pull-ups weren't the biggest success of my life. I hadn't really prepared for such an intense lesson in terms of food, so after we finished I bougt a 'Pain au chocolat' in the Station in Skövde. It tasted pretty good.

Gymles 2
De tweede gymles was qua inspanning waarschijnlijk even zwaar als de eerste, maar dit keer had ik me beter voorbereid, dus het voelde minder zwaar. We hebben ons omgekleed in Arena Skövde, en zijn daarna teruggelopen naar school, waar we een stuk hebben hardgelopen. Het doel was om zo veel mogelijk te blijven hardlopen, zonder tussendoor uit te rusten. Hier is de route die we gelopen hebben:
Gym lesson 2
The second gym lesson was probably about as intense as the first one in terms of effort, but this time I had prepared better, so it didn't feel as intense. We changed clothes in Arena Skövde, after which we walked back to school, where we ran a route around the school. The goal was to keep running as long as you could, without resting in between. Here is the route we ran:
Ik ben pas wat later begonnen met het opnemen van de route, dus trek in je hoofd een lijn tussen het start- en stoppunt. Het stoppunt (met het vierkantje) was dus in het echt zowel het start- als stoppunt. Het balkje onderin is 60 meter lang, de volledige route is ongeveer 2 km.
I started recording the route a bit later, so draw an imaginary line between the begin and end point. The end point (With the square) was both the start and stop point in real life. The small bar on the bottom is 60 meters long, the full route is about 2 km.

Gymles 3
De derde gymles was tot nu toe waarschijnlijk het meest ontspannen. Het was een soort oefening in kaartlezen. Iedereen kreeg een kaart met daarop 8 locaties rond Arena Skövde. Op elke locatie was een letter te vinden (de meeste waren aan bomen vast getapet). In tweetallen moesten we langs 4 locaties (per tweetal) en daarna terug naar Arena Skövde om de letters aan de leraar te vertellen, als een soort 'bewijs' dat je inderdaad naar alle 4 de plekken geweest was.

De totale afstand deze les was waarschijnlijk meer dan de vorige les, maar de bedoeling was dit keer niet om zo lang mogelijk te blijven hardlopen, dus het was een stuk minder intensief.
Gym lesson 3
The third gym lesson was probably the most relaxed so far. It was a kind of practice with map reading. Everyone received a map with 8 locations around Arena Skövde marked on it. On each location one letter could be found (most were taped to trees). We had to go to 4 locations in pairs, and then back to Arena Skövde to tell the teacher which letters we found, as a sort of 'proof' that we actually went to all 4 locations.

The total distance this lesson was probably bigger than previous lesson, but this time the goal wasn't to keep running as long as you could, so it wasn't nearly as intense.

maandag 18 september 2017

Reis naar katrineholm / Trip to Katrineholm

Als ik je zou vertellen dat ik per ongeluk een reis naar Katrineholm gemaakt heb, vraag je je misschien af hoe dat gegaan is. Geen zorgen, hier is het hele verhaal.
If I would tell you that I accidentally traveled to Katrineholm, you might wonder how that happened. Don't worry, here's the full story.

Donderdag, 24 Augustus 2017, rond 14:00
Het is donderdagmiddag. De schooldag is net afgelopen, en ik besluit om naar Skövde Resecentrum te lopen om vanaf daar de eerste trein of bus terug naar Töreboda te nemen. Ik kijk op de borden in het station, en zie dat er over niet al te lang een trein richting Stockholm gaat. Naar mijn kennis (destijds) stoppen alle treinen richting Stockholm ook in Töreboda, behalve de MTRExpress. Dus, ik stap zonder zorgen in de trein en zoek een plaatsje op.
Thursday, August 24th 2017, around 14:00
It's thursday afternoon. The school day has just ended, and I decide to walk back to Skövde Resecentrum to take the first train back to Töreboda from there. I look at the signs in the station, and I see that there's a train going in the direction of Stockholm going in not too long. As far as my knowledge goes (at the time), all trains going in the direction of Stockholm stop in Töreboda too, except for the MTRExpress. So, I get on the train without a worry and I find a place to sit down.

Het leek me leuk om tijdens de reis met een GPS-tracker app de route te volgen, zodat ik eenmaal thuis aangekomen de route op de kaart kon bekijken. Toevallig zit bij deze app ook een snelheidsmeter die live je snelheid updatet. De trein begint te bewegen en ik zie de teller omhooggaan.
It seemed fun to me to follow the route with a GPS-tracker app, so I could see the route on the map once I got home. Coincidentally, this app also includes a speed meter that updates your speed live. The train starts to move and I see the counter go up.

50 km/u... 100 km/u... 150 km/u... 200 km/u...
50 km/h... 100 km/h... 150 km/h... 200 km/h...

Langzaam zie ik Töreboda op de kaart dichterbij schuiven, en ik denk bij mezelf "Hij zal nu ongeveer wel af moeten gaan remmen."
Slowly I see Töreboda getting closer on the map, and I think to myself "It should start slowing down right about now"

En inderdaad, de teller loopt terug naar 180 km/u, dan 150 km/u, dan gevaarlijk dicht bij het station van Töreboda héééél langzaam omlaag richting 140 km/u, en...
And indeed, the counter goes back to 180 km/h, then 150 km/h, then dangerously close to the station in Töreboda verrrry slowly down towards 140 km/h, and...

wooooooooshTöreboda voorbij.
Passed Töreboda.

Het kost wat realisatietijd, maar uitendelijk realiseer ik me dat ik zojuist mijn bestemming volledig gepasseerd ben. Het volgende station waarbij er ook maar enige kans is dat de trein daar gaat stoppen is Laxå.
It takes some realization time, but eventually I realize that I've just gone completely past my destination. The next station with any chance at all that the train is going to stop there is Laxå.

trein: nooooope

Oké, Laxå is ook achter de rug, maar er is een redelijke kans dat de trein stopt in Hallsberg geloof ik.
Okay, we've passed Laxå as well, but there's a decent chance that the train will stop in Hallsberg I think.

trein: niet vandaag mijn beste vriend
train: not today my dear friend

Uiteindelijk geeft de trein het op in Katrineholm, waar deze eindelijk tot stilstand komt. Als korte illustratie van hoe ver vandaan dit is van waar ik heen probeerde te gaan:
Eventually the train finally gives up in Katrineholm, where it finally comes to a full stop. As a short illustration of how far away this is from where I was trying to go:
Interessant feitje van de dag: Katrineholm is ongeveer halverwege tussen Skövde en Stockholm.
Interesting fact of the day: Katrineholm is roughly halfway between Skövde and Stockholm.
Op het station in Katrineholm heb ik maar even een broodje gekocht, en toen heb ik de eerstvolgende (+/- 1 uur wachten) trein terug genomen, met één overstap (nog een uurtje wachten erbij) in Hallsberg.
I bought a sandwich on the station in Katrineholm, en then I took the first (in +/- 1 hour) train back, with a single stopover (another extra hour) in Hallsberg.
Kwaliteits-route-skills™ van Simon
Quality-route-skills™ by Simon

Ondanks alles zie ik deze reis als een succes, omdat:
a) Dat broodje was best wel lekker
b) check deze foto die ik van het station in Katrineholm gemaakt heb:
Despite everything I see this trip as a success, because:
a) That sandwich tasted pretty good
b) check out this photo I made of the station in Katrineholm:

----------------

Nog even over een ander onderwerp: ik zit op het moment in mijn vierde week van school, dit is hoe een gemiddelde week er op het moment uitziet:
One more thing about a different subject: I'm in the fourth week of school right now, this is what an average week looks like at the moment:

Maandag / Monday
De dag begint met 'Bild och Form', oftewel beeldende vorming. Best chill begin van de week. BoF wordt gevolgd door Matematik 2b, oftewel wiskunde maar dan in het Zweeds. Met fascinerende termen zoals 'uttrycket', 'olika', en 'förenkla'. Matematik wordt gevolgd door een half uurtje 'Klasstid', wat ongeveer de Zweedse equivalent van mentoruur is. Ten slotte heb ik nog Engelska, een van de weinige lessen die ik daadwerkelijk kan verstaan.
The day starts with 'Bild och Form', which is basically art class. Pretty chill start of the week. BoF is followed by Matematik 2b, which is mathematics but in Swedish. With fascinating words such as 'uttrycket', 'olika', and 'förenkla'. Matematik is followed by half an hour of 'Klasstid', which is like the Swedish equivalent of mentor hour (is that even a thing in English?). Finally I have Engelska, one of the few lessons I can actually understand.

Dinsdag / Tuesday
Dinsdag is de dag dat ik lang uit kan slapen. Mijn eerste les begint om 12:10, dit is 'Svenska som andra språk' (Zweeds als tweede taal), samen met alle andere uitwisselingsstudenten op de school. Er zijn mensen uit Nederland (Alleen ik), Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, en Brazilië. De enige andere les die ik op deze dag heb is Tyska (Duits). Als ik een beetje m'n best doe kan ik deze les ook helemaal verstaan, in tegenstelling tot Klasstid.
Tuesday is the day I can sleep for a long time. My first lesson starts at 12:10, this is 'Svenska som andra språk' (Swedish as second language), together with other exchange students in the school. There are people from the Netherlands (only me), Germany, France, Spain, Italy, and Brazil. The only other lesson I have this day is Tyska (German). If I put some effort into it I can understand this lessons completely as well, in opposition to Klasstid.

Woensdag / Wednesday
Woensdag is hetzelfde als maandag, behalve dat er geen Klasstid is, en Engels begint wat vroeger.
Wednesday is the same as monday, except there's no Klasstid, and English starts a bit earlier.

Donderdag / Thursday
Donderdag begint met Tyska, en dan heb ik ongeveer 3 tussenuren tot 'Idrott och hälsa' (Sport en gezondheid). Meestal neem ik mijn laptop mee naar school op donderdag zodat ik wat te doen heb.
Thursday starts with Tyska, and then I have about 3 hours until 'Idrott och hälsa' (Sport and health). Usually I take my laptop with me to school on thursday so I've got something to do.

Vrijdag / Friday
Op vrijdag heb ik alleen Matematik.
Beetje teleurstellend einde van de week, maar ik ga binnenkort proberen te overleggen met mijn mentor of ik er een aantal lessen bij kan krijgen.
On friday I only have Matematik.
Bit of a disappointing end of the week, but soon I'm going to try to talk to my mentor about whether I can follow a few more lessons than I do right now.

dinsdag 22 augustus 2017

Umeå + Introductiedag / Introduction Day

Ik geloof dat ik in mijn vorige bericht iets heb geschreven over "Toekomstige berichten over Umeå". Waar ik geen moment bij heb stilgestaan is dat ik in Umeå nergens internetverbinding zou hebben. Daarom maak ik nu dus één post van het hele verhaal.
I think I wrote something about "Future posts about Umeå" in my last post. However, I didn't consider for a single moment that I wouldn't have any internet connection anywhere in Umeå. So, I'll combine the whole story into a single post.

Dit was de enige tussenstop op zowel de heen- als terugreis, het station in Hallsberg. Hoewel het in de foto niet heel duidelijk te zien is, was het hier al redelijk aan het schemeren. Het grootste deel van de overgebleven 11 uur naar Umeå was 's nachts, helaas heb ik het niet voor elkaar gekregen om te slapen in de trein.
This was the only stopover in the way to Umeå and back, the station in Hallsberg. Although it's not very clear to see in the photo, it was already starting to get dark at this point. The biggest portion of the remaining 11 hours to Umeå was at night, sadly I wasn't able to fall asleep in the train.
Dit was het uitzicht van het huis in Trollberget. We hebben bijna elke dag mooi weer gehad, behalve de dag dat we terug naar het zuiden gingen. We hebben een paar keer een wandeling door het dorp gemaakt, en op een van de wandelingen kwam ik iets best interessants tegen.
This was the view from the house in Trollberget. We had nice weather almost every day, except for the day we went back to the south. We walked through the town a few times, and on one of the walks I found something quite interesting.
Ergens achter een van de huizen stond deze overgroeide auto. Ik vond het wel een mysterieuze sfeer hebben, dus heb ik er een foto van gemaakt. Op een van de laatste dagen zijn we nog naar een meer geweest. Ik heb een 360-graden panorama gemaakt aan de rand van het meer, en met een app waarmee je van panorama's een soort mini-planeetjes kunt maken heb ik de volgende afbeelding gemaakt:
This overgrown car was standing behind one of the houses. I thought it had a nice mysterious atmosphere to it, so I took a photo. On one of the last days we went to a lake. I made a 360-degree panorama at the edge of the lake, and with an app that lets you make mini-planets out of panoramas I made the following image:

-----------------

Vandaag was een soort introductie dag voordat school begint. We werden in groepen ingedeeld en moesten bepaalde taken voltooien voor een zo hoog mogelijke score. Bij een van de activiteiten moest je de eerste letter van je naam op een stuk papier schrijven, en daarna met de andere leden van je groep zo veel mogelijk zweedse woorden maken. De groep met de hoogste score aan het eind kreeg een tegoedbon voor het cafetaria in de school, helaas was dat niet onze groep.

Morgen ga ik mijn schoolboeken ophalen en heb ik mijn eerste lessen. Ik ben erg benieuwd!

Today there was a kind of introduction day before school starts. We were divided into groups and had to complete certain tasks for a score as high as possible. In one of the activities, you had to write the first letter of your name on a piece of paper, and then make as many Swedish words as possible with the other members of your group. The group with the highest score at the end got a voucher for the cafetaria in school, sadly our group didn't win.

Tomorrow I'm going to pick up my study books and I'll have my first lessons. I'm very curious!

vrijdag 11 augustus 2017

De trein naar Umeå / The train to Umeå

Vanavond begint de treinreis naar Umeå, een ongeveer 12 uur lange reis waar heel Nederland ongeveer drie keer in past in de hoogte. Ter vergelijking, Umeå ligt ongeveer even noordelijk als Reykjavik, IJsland. Ik blijf ongeveer een week in het noorden, en daarna vertrekken we weer terug naar Töreboda.
Deze blogpost blijft vrij kort, omdat ik zelf ook nog niet echt een heel duidelijk beeld heb van wat ik allemaal in Umeå ga doen. Zie het dus meer als een aankondiging voor toekomstige berichten over Umeå,

This evening the travel to Umeå begins. It's a 12 hour long trip which is longer than the Netherlands stacked on top of itself three times. As a comparison, Umeå is about as far north as Reykjavik, Iceland. I'll stay in the north for about a week, and then we will take the train back to Töreboda.
This blog post stays quite short, because I don't really have a clear idea of what I'm going to do in Umeå yet. I suppose it's more like an announcement for future posts about Umeå.

donderdag 3 augustus 2017

Reis naar Töreboda / Travel to Töreboda

Gisteren ben ik hier in Töreboda aangekomen. De reis hierheen ging als volgt:
1. Vlucht van Schiphol naar Stockholm
2. Een paar uur wachten op de volgende vlucht in Stockholm
3. Vlucht van Stockholm naar Göteborg
4. Een uur wachten op de trein naar Skövde
5. Trein van Göteborg naar Skövde
6. Auto van Skövde naar Töreboda
Als dit nog niet klinkt als de meest inefficiente route mogelijk, is het misschien beter te zien op dit kaartje:
Een van de eerste dingen die opvielen bij aankomst in Göteborg was het aantal bergen. Maar ja, vergeleken met Nederland lijkt elk ander land op aarde één groot gebergte. Ook valt me nu ineens op dat Tsjechië compleet ontbreekt op het kaartje, ik hoop dat eventuele Tsjechische lezers me daarvoor willen vergeven.

Op het moment regent het hier vrij hard, dus een foto van de omgeving gaat er niet al te gezellig uit zien. Als het binnenkort wat beter weer is zal ik zeker een paar foto's maken.

Yesterday I arrived here in Töreboda. The trip here went as follows:
1. Flight from Schiphol to Stockholm
2. Wait a couple hours for the next flight in Stockholm
3. Flight from Stockholm to Göteborg
4. Wait an hour for the train to Skövde
5. Train from Göteborg to Skövde
6. Car from Skövde to Töreboda
If this doesn't sound like the most inefficient route possible yet, maybe it's better visible on this map:
[See map above]
One of the first things I noticed when I arrived in Göteborg was the amount of hills. But to be fair, compared to the Netherlands every other country on earth is just one big collection of mountains. By the way, I just noticed that Czechia is completely missing on this map, I hope any Czech readers can forgive me for that.

At the moment it's raining quite a bit here, so a photo of the area isn't going to look very appealing. I'll definitely make a couple of photos when the weather is a bit better though.